goedemorgen dinsdag 17 mei 2016
Goed nieuws

Vluchtelingen geven terug!

bosbranden canada
Foto: Acer Acre | Bron: DW

yrische vluchtelingen hebben zich de afgelopen tijd over de gehele wereld gevestigd. Ook Canada heeft een groot aantal vluchtelingen verwelkomd. Een aantal van deze vluchtelingen besloot, na hun warme welkom in Canada, iets terug te doen. 

In bepaalde gebieden in Canada woedde de afgelopen tijd ernstige bosbranden. Hierdoor hebben zo'n 90.000 mensen hun huis achter moeten laten. Syrische vluchtelingen bundelden hun krachten om iets terug te doen voor de gemeenschap die hun zo hartelijk heeft ontvangen. 

Naser Nader, een Syrische vluchteling in Canada, zag de situatie rondom de bosbranden aan en besloot met zijn gezin hulp te bieden aan de slachtoffers. Hij postte een bericht op de Facebookpagina 'Syrian Refugees Support' en riep mensen op om mee te helpen: "Canada heeft ons in alles voorzien. Het is onze plicht om iets terug te doen!"

Op deze manieren willen we laten zien dat we mensen zijn en dat we vrede en geluk willen voor iedereen. 

Tot nu toe hebben minstens dertig Syrische families een donatie gedaan en ook de kinderen helpen mee. Een jonge Syrische vluchteling, van nog maar vijf jaar oud, heeft zijn speelgoed gedoneerd aan de slachtoffertjes van de bosbranden. De meeste Syrische vluchtelingen zijn nog maar een paar maanden in Canada en spreken de taal nog nauwelijks, maar acties zoals deze overbruggen alle mogelijke barrières!

Delen

    Ook anderen inspireren?

  • Opslaan
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail