goedemorgen vrijdag 03 juni 2016
Goed nieuws

Verdwaalde kinderen opgespoord

wander
Bron: Upworthy

e gedachte dat je kinderen verdwalen, is voor elke ouder verschrikkelijk. Voor ouders met kinderen die een autismespectrumstoornis hebben, is deze angst nog groter dan normaal. Doron Somer bedacht hier iets op.

Kinderen met een autismespectrumstoornis hebben eerder de neiging om af te dwalen of weg te lopen. Deze incidenten hebben te vaak een nare afloop. Doron Somer, vader van een kind met een autismespectrumstoornis, ontwikkelde een app om dit probleem aan te pakken. 

De app stuurt een bericht naar een, vooraf ingesteld, lijstje mensen, waarin de locatie van het kind bekend wordt gemaakt. De app is anders dan een normale GPS-app, omdat het is ingesteld op kinderen met een autismespectrumstoornis. De app houdt de schema's van de kinderen bij en kan dus precies zien wanneer er iets onbekends gebeurt. 

De app is ontzettend handig voor zowel kinderen als ouders. Het geeft ouders van deze kinderen een stuk rust en de kinderen meer veiligheid. De app heeft tot nu toe al meerdere keren goed zijn werk verricht!

Delen

    Ook anderen inspireren?

  • Opslaan
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail