goedenacht maandag 01 februari 2016
Goed nieuws

Naastenliefde in alle religies!

Flickr

n een kerk in Vaassen werd op zondag 31 januari voor veel van de bezoekers duidelijk in hoeverre het christendom en de islam op elkaar lijken als het op kernzaken zoals naastenliefde aankomt.

Vorig jaar zijn de christelijke jongeren van de Vaassense jeugdkerk op bezoek geweest bij de plaatselijke moskee. Tijdens dit bezoek hebben ze uitleg gekregen van de imam over de islam en hebben ze hem allerlei vragen kunnen stellen. Dit hebben de jongeren als prettig en zeer leerzaam ervaren en daarom werden dit keer hun leeftijdsgenoten van de moskee in hun kerk uitgenodigd. De islamitische jongeren bleken volop vragen te hebben over het christendom en deze konden ze stellen aan dominee Heslinga. Na zijn uitleg hebben de jongeren over verschillen en overeenkomsten tussen hun geloof gediscussieerd. Vooral naastenliefde kwam naar voren als een gemeengoed tussen de twee religies.

Veel van de vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen hebben een islamitische achtergrond. Door verschillende voorvallen, zoals die in Keulen rond de jaarwisseling, dreigt er een negatieve sfeer rondom  de islam te ontstaan. De Vaassense Dorpskerk wil dit tegengaan, door de nadruk te leggen op de inzichten en gedachten die het christendom en de islam met elkaar delen. Dit pakten ze aan door de jonge leden van beide religies kennis te laten maken met elkaars geloof en cultuur.

Door initiatieven zoals deze, waarbij verschillende religies meer over elkaar leren, wordt de drempel elkaar te ontmoeten in de eigen omgeving en om toenadering tot elkaar te zoeken buiten de kerk, lager.

Bron:

Delen

    Ook anderen inspireren?

  • Opslaan
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail