goedemorgen donderdag 25 mei 2017
Goed nieuws

Het dichten van de generatiekloof

positive.news

ij verschillende initiatieven om ouderen en jongeren samen te brengen zijn verrassend goede resultaten gebleken!

Uit onderzoek is gebleken dat zo’n driekwart van de ouderen in het Verenigd Koninkrijk denkt dat de wijsheid die ze vergaard hebben gedurende hun leven niet doorgegeven zal worden. Daarbij brengt maar één op de vijf jongeren tijd door met ouderen die niet hun grootouders zijn.

Initiatieven die communicatie en interactie tussen jongeren en ouderen bevorderen nemen toe in het Verenigd Koninkrijk. Eén liefdadigheidsinstelling zorgt ervoor dat ouderen vrijwilligerswerk kunnen gaan doen bij de plaatselijke kleuterschool en basisschool. Het doel hiervan is het tegengaan van de intergenerationele vooroordelen en stereotypen en om ambitie bij jongeren aan te wakkeren en eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan.

Ouderen vinden het fijn om hun ervaringen en herinneringen te delen met jongeren, vooral als zij zelf geen kleinkinderen hebben. Ze merken dat de kinderen erg geïnteresseerd zijn in de verhalen over hun tijd als schoolkind in een andere tijdsperiode.

In verschillende bejaardetehuizen en verzorgingscentra in het Verenigd Koninkrijk gebruiken beide leeftijdsgroepen tablets, laptops en andere technologie om te helpen met het uitleggen van ideeën, ervaringen en interesses. Zo kan het verleden, het heden en de toekomst goed in kaart worden gebracht. Het is gebleken dat dit gebruik van technologie een goede manier is om de generatiekloof te overbruggen.

Delen

    Ook anderen inspireren?

  • Opslaan
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail