goedenavond dinsdag 11 juli 2017
Goed nieuws

Gevangenen redden cipier

SunnySkyz

ijdens een buitendienst hebben gedetineerden een cipier gered die flauw was gevallen.

Een groep gedetineerden die vastzit voor niet gewelddadige strafbare feiten, van een gevangenis in Georgia, VS, werkte buiten onder toezicht van een cipier. Toen deze flauwviel door de extreme hitte, lieten ze allemaal zien dat ze voorbij de rol van gevangen-cipier konden kijken en hebben ze met zijn allen de man gered.

Ze belden het alarm nummer en deden zijn vest uit zodat hij wat zou afkoelen. Geen van hen deed ook maar een poging om te ontsnappen en zo misbruik te maken van de situatie.

Volgens woordvoerders laat dit voorval zien hoe goed de relatie in deze gevangenis tussen cipiers en gevangenen is. Gedetineerde Greg Williams zei dat het hem alleen maar logisch leek:

Toen het gebeurde, ging het voor ons niet over wie er in de gevangenis zit en wie nier. Het ging over een man die flauwviel en die onze hulp nodig had.

De cipier is volledig hersteld en hij en zijn familie toonden hun dankbaarheid door een pizza feestje voor de gedetineerden te organiseren en door ervoor te zorgen dat ze een verkorte gevangenisstraf krijgen.

Delen

    Ook anderen inspireren?

  • Opslaan
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail