goedenacht donderdag 03 maart 2016
Goed nieuws

Duizend kwetsbare vluchtelingen per vliegtuig naar Italië

kinderen vluchtelingen in vliegtuig
Nederlands Dagblad

amen met protestantse kerken heeft de katholieke gemeenschap van Sant’Egidio er voor gezorgd dat duizend kwetsbare vluchtelingen met het vliegtuig naar Italië mogen komen. Maandagochtend zijn de eerste 93 Syriërs geland.

Sant’Egidio, dat zich richt op de zorg voor kwetsbare mensen in de samenleving, voerde met een aantal evangelisch-protestantse kerken onderhandelingen met de Italiaanse overheid en de veilige overtocht is daar het resultaat van. Eind vorig jaar werd in Rome het akkoord voor de veilige corridor ondertekend. Dit is een onderdeel van het project Mediterranean Hope, dat de Protestantse Kerk in Nederland ook steunt.

In de opvangkampen is de groep vluchtelingen door deze gemeenschap geselecteerd en vervolgens gescreend door de Italiaanse overheid. Ze kunnen naar Italië vliegen op basis van het humanitair visum dat ze hebben gekregen. Het zijn stuk voor stuk kwetsbare mensen uit Syrië die geen schijn van kans maken om via de gebruikelijke vluchtroute Europa binnen te komen en de kans dat ze een verblijfstatus krijgen is groot. Pieter Wieërs is lid van de gemeenschap in België, en reisde maandagnacht met de eerste groep vluchtelingen mee van Libanon naar Rome.

‘Het zijn weduwen met kinderen, ouderen en zieke mensen. Velen van hen zitten al twee, drie, vier jaar in zo’n opvangkamp. In de winter is het daar min tien, in de zomer plus veertig. We zijn het gewoon zo beu dat de mensen hun leven op het spel moeten zetten om de overtocht te maken, en dan ook nog een enorme som geld moeten betalen aan smokkelaars. Hopelijk hebben we hiermee een klein voorbeeld gesteld, om te laten zien dat het echt anders kan.’

 

Het project stopt echter niet wanneer de vluchtelingen in Italië zijn. De gemeenschap zorgt ook voor huisvesting en vrijwilligers die begeleiden bij de integratie.

In eerste instantie zullen er duizend vluchtelingen worden overgebracht naar Italië. De volgende 150 mensen zijn al gescreend en staan klaar om te vertrekken. Zij zullen over een paar weken vliegen.

Bron:

Nederlands Dagblad

Delen

    Ook anderen inspireren?

  • Opslaan
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail