goedemorgen vrijdag 04 maart 2016
Goed nieuws

Baby's onderwijzen in empathie

Flickr

inderen tussen de vijf en twaalf jaar krijgen op duizenden scholen wereldwijd les van pasgeboren baby’s. Deze leert hen uiteraard geen exacte vakken of talen, maar empathie.

De baby’s komen gemiddeld één keer per maand gedurende een schooljaar de klas bezoeken. Door de baby’s komen de kinderen in contact met gevoelens die ze bij zichzelf en bij de baby herkennen. Hierdoor groeit de emotionele intelligentie, komt er meer begrip en empathie voor klasgenoten en wordt er minder gepest en agressiviteit geconstateerd.

Het initiatief komt vanuit Roots of Empathy waarbij de instelling betreffende empathie is: ‘it’s caught, not taught’: je pikt het op in plaats van het aangeleerd te krijgen. De leerlingen leren dat liefde ervoor zorgt dat je er mentaal op vooruit gaat. Een vrijwillige ouder uit de buurt voorziet de klas van een baby van ongeveer twee tot vier maanden oud. Dit zijn ouders met een diverse culturele achtergrond en betreffen zowel moeders, vaders en alleenstaande ouders; zolang ze zich op hun gemak voelen als ouders zodat de leerlingen een voorbeeld van verantwoordelijke, liefhebbende ouders hebben.

Inmiddels hebben al meer dan een half miljoen kinderen over de hele wereld het programma met succes gevolgd. Want studies wijzen uit dat deze methode werkt: bij 80 procent van de leerlingen is hun acceptatie voor medeleerlingen toegenomen en twee op de drie leerlingen hebben meer sociale vaardigheden als gevolg van het programma. Studies wijzen ook op een afname van pestgedrag onder leerlingen.

Bronnen:

Delen

    Ook anderen inspireren?

  • Opslaan
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail