goedemorgen maandag 30 mei 2016
Goed nieuws

Actief op zoek naar donors

Foto: Flickr

ongeren worden actief gevraagd om donor te worden. Op 12 april ontvingen alle jongeren, geboren in 1997, een brief met daarin de vraag of ze donor willen worden.

Om pro-actiever te werk te gaan en zo meer donors te werven, is er afgelopen week een herinneringsbrief naar de jongeren opgestuurd. Vele jongeren hebben nog geen keuze gemaakt.

Door de jongeren actief te informeren, wordt de kans kleiner dat jongeren wellicht wel donor willen worden, maar door laksheid niets ondernemen.

Uit de cijfers blijkt dat er steeds meer orgaantransplantaties plaatsvinden en, gelukkig, er steeds kortere wachtlijsten zijn. Zo zijn er in 2014 ten opzichte van het jaar daarvoor honderd meer transplantaties uitgevoerd en is de wachtlijst met meer dan honderd wachtenden afgenomen.

Er bestaat nog steeds een actief debat over of mensen al dan niet automatisch als donor geregistreerd dienen te worden, tenzij ze actief aangeven dat ze het niet willen. Vooralsnog levert het actief najagen van nieuwe donors ook resultaten op!

Delen

    Ook anderen inspireren?

  • Opslaan
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail